Kleurentuin

Dit Project streeft ernaar om deelnemers bewuster te maken op het gebied van milieu, gezonde voeding en gezondheid. Het gaat erom expliciet het verband tussen deze drie aspecten duidelijk te maken. Hiervoor wordt een theorie-gedeelte aangeboden (milieu-vraagstukken, gezonde voeding, manieren van tuinieren) en een praktijk-gedeelte (zaaien, seizoensgroenten telen en oogsten).

Bij de animaties worden de deelnemers uitgenodigd naar hun eigen voedingsgewoontes te kijken, om in te gaan op de problemen die slechte voeding met zich meebrengt, met alle lichamelijke en psychische klachten van dien (overgewicht, angststoornissen, depressie). In een tijd waar een gezond evenwicht in voeding steeds vaker ontbreekt (fastfood, te weinig groenten en frui), wensen wij concrete alternatieven aan te reiken. We hopen de deelnemers te helpen om de smaak van verse seizoensgroenten van goede kwaliteit te (her)ontdekken, en eveneens om de tijd te nemen deze op een juiste manier te bereiden.

Het project heeft bovendien als doelstelling opnieuw sociaal contact tussen buurtbewoners, en zelfs bewoners van verschillende gemeenten, te bewerkstelligen, door hen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten via gemeenschappelijk tuinieren. Dit kan de deelnemers een andere kijk bieden op de huidige tendens om steeds individualistischer en jachtiger te leven, waarbij de tijd om zich behoorlijk te voeden er vaak volledig bij inschiet.

De moderne tijd maakt het contact tussen producenten en consumenten moeilijker, en zelfs ook het contact tussen consumenten binnen het gezinsleven.

Tijdens het tuinieren worden de deelnemers aangemoedigd een gemeenschappelijke inzet en verantwoordelijkheid te ontwikkelen bij het bewerken van het stuk grond.

Het is ons streven de deelnemers alle noodzakelijke informatie te geven om zelf thuis te kunnen toepassen wat ze tijdens de animaties geleerd hebben. Zodoende wordt het voor de hele familie mogelijk gezondere voedingsgewoontes aan te nemen en milieuvriendelijkere keuzes te maken.

Het project legt aldoende de nadruk op een locale productie en consumptie van seizoensgroenten, en wijst op de positieve uitwerking van kleine dagelijkse handelingen (zoals bijvoorbeeld de aanzienlijke vermindering van energieverspilling door internationaal transport). Dit leidt tot bezinning over de Noord-Zuid betrekkingen, en nodigt deelnemers uit tot interesse voor de rest van de wereld en andere culturen.

 

Animaties

  • Van het zaadje tot de oogst, een animatie die uitleg geeft over de cyclus van het groente telen.

  • Plantkunde – de verschillende onderdelen van een plant en hun toepassingen.

  • Seizoensgroenten (spelletjes)

  • De geografische herkomst van groenten (spelletjes)

  • De voedingspyramide

  • De gevolgen van fastfood en gezonde alternatieven

  • Proeverij van de zelfgeteelde groenten aan het eind van het semester.

Opmerking:

Elke animatie zal bestaan uit een theorie-gedeelte, gevolgd door een praktijk-gedeelte in de moestuin of in teeltbakken.

 

Contact:

Céline (coördinatrice en animatrice) Tel: 0485 13 81 77

David (animator) Tel: 0472 81 60 12

 

                                        

 logo de bruxelles capitale