Presentatie

Het doel van de vzw. 'Le début des haricots' is milieubescherming. De vereniging is in 2005 opgericht en richt zich op verschillende activiteiten. Globaal gezien stellen wij ons tot doel onze medeburgers ontvankelijk te maken voor de problematiek van vervuiling en het industriële systeem en diens negatieve gevolgen. De vereniging houdt zich vooral bezig met het thema voeding.

Syndicate content